Varžybų taisyklės

Svarbi informacija norintiems pradėti rc drift'ą
Post Reply
User avatar
drawgas
Site Admin
Posts: 778
Joined: Sun May 10, 2015 2:29 pm
Location: Vilnius
Team: VilniusSliders
Contact:

Varžybų taisyklės

Post by drawgas »

Čia rasite oficialias varžybų taisykles.

Kiekvienas organizatorius taiko savas taisykles, todėl siūlome susipažinti su visomis, treniruotis atsižvelgiant į taisyklėse minimus apribojimus.

Susitiksime varžybose ;)
VilniusSliders

Yokomo YD-2 SXII - Nissan S13 Koguchi, Toyota JZX100 Mark II, Nissan S14 Zenki
R31House GRK Global RWD - Parduodama
Sakura D3 CS 2.18 - Parduota
HPI Sprint2 Drift (stock) - Chevrolet Camaro

User avatar
drawgas
Site Admin
Posts: 778
Joined: Sun May 10, 2015 2:29 pm
Location: Vilnius
Team: VilniusSliders
Contact:

Vilnius Sliders organizuojamų varžybų taisyklės

Post by drawgas »

Vilnius Sliders organizuojamų varžybų taisyklės:


Šios taisyklės galioja visuose renginiuose, kuriuos organizuoja VilniusSliders komanda.

1. Reikalavimai modeliui

1.1 Važiuoklės reikalavimai
Važiuoklė privalo būti vienu varikliu varomas 1:10 mastelio žiedinis automobilis. Nei svoriui, nei važiuoklės aukščiui apribojimai netaikomi. Ratų veržlės turi būti standartinės. Ratų varžtai, bei veržlė neturi būti atsikišusios už ratlankio daugiau nei 1,5mm, taip pat draudžiama tvirtini aštrius daiktus prie kėbulo.
M-važiuoklės, mini ir micro-važiuoklės yra draudžiamos.
1.2  Elektronika ir valdymas
Privalu naudoti standartinio dažnio pultus: 27 Mhz, 40 Mhz ar 2.4 Ghz. Registracijos metu dalyvis privalo informuoti, kokio dažnio valdymą jis naudoja. Tuo atveju, jei naudojamo pulto dažnis yra keičiamas kristalais - dalyvis privalo turėti kito dažnio kristalų.
Leidžiama naudoti variklio valdymus su “pirmyn”, “pirmyn/atgal” funkcijomis, nepriklausomai ar yra stabdžių funkcija ar ne. Siųstuvas, imtuvas, servo mechanizmas bei variklio valdymas privalo būti tvarkingi, nepažeisti ir funkcionuoti tinkamai.
1.3  Akumuliatoriai
Leidžiamos tik šių tipų baterijos: 6 celių NiMh arba 2 cell LiPo/ LiFe.
1.4 Variklis
Leidžiama naudoti tik 540 dydžio variklius, kurių parametrai:
 • 10.5T sensorinis bešepetėlis, nemodifikuotas
 • 13T bešepetėlis, be sensoriaus, arba didesnio T
 • 15T-19T šepetėlinis
1.5 Padangos
Varžybų metu leidžiama naudoti tik vieno tipo padangas. Apie konkretų padangų modelį bus pranešta iš anksto (išskyrus tuos atvejus, kai leidžiamos bet kokios padangos).
Leistini 26 mm pločio x 52 mm aukščio ratai.
Varžybų metu draudžiama papildomų priemonių pagalbą didinti padangų sukibimą.
Dalyviui, naudojančiam netinkamas padangas, arba atlikus pakeitimus padangos, dėl kurių jis įgyja pranašumą prieš kitus dalyvius, bus draudžiama tęsti dalyvavimą, kol padangos nebus pakeistos į tinkamas.
1.6 Kėbulas
Kėbulas privalo atitikti 1:10 mastelį ir vaizduoti tikrą automobilį. Dalyvaujant varžybose kėbulas privalo atrodyti tikroviškai. Važiavimų metu kėbulas privalo būti tinkamai pritvirtintas prie važiuoklės. Galima naudoti galinį sparną, tačiau jis neturi išlysti daugiau nei 5mm už abiejų kėbulo kraštų.
Registracijos metu kiekvienas kėbulas gaus startinį numeri bei remėjų lipdukus.
Varžybų dalyvis privalo užtikrinti, kad:
 • Startinis numeris ant priekinio stiklo, gerai matomoje vietoje
 • Rėmėjų lipdukai, kurie buvo pateikti registracijos metu
Varžybų metu leidžiama naudoti šviesas.
1.7 Giroskopas
Giroskopą naudoti galima tik RWD klasėje. AWD dalyvis, naudojantis giroskopą, bus diskvalifikuotas ir varžytis nebus leista.


2. Bendros dalyvavimo taisyklės

2.1  elgesys renginio metu
Renginio metu negalima: keiktis, vogti, gadinti svetimą turtą, vartoti alkoholį bei narkotinias medžiagas. Dalyvis privalo saugoti ir prižiūrėti savo asmeninį turtą. Organizatorius neatsako už vagystes ar kitokią žalą renginio metu. Kiekvienas atsako už savo turtą ir saugumą!
2.2 dalyvavimas
Kiekvienas dalyvis renginyje gali dalyvauti vieną karta. Dalyvis gali naudoti tik vieną važiuoklę renginio metu, išskyrus tuos atvejus, kai yra atskiros AWD ir RWD klasės - tokiu atveju dalyvis gali naudoti vieną važiuoklę AWD ir vieną RWD važiavimams.
Važiuoklė yra asmeninis daiktas ir nerekomenduojama jos skolinti varžybų metu.
2.3 švara
Darbo vieta bei automobilio kėbulas privalo būti švarūs viso renginio metu.
2.4 akumuliatorių krovimas
Akumuliatorius krauti galima tik tvarkingais pakrovėjais: jokių atvirų laidų, netinkamų jungčių, gnybtų.
Akumuliatoriai, kurie nėra modelyje, privalo būti specialiuose maišeliuose „Lipo safety bag“, tiek juos kraunant, tiek saugant. Teisėjai arba organizatoriai turi teisę neleisti dalyviui krauti baterijų, jei dalyvio pakrovėjas neatitiks nurodytų sąlygų arba dalyvis kraus baterijas nenaudodamas apsauginio maišelio.
2.5 sankcijos
Pažeidus kurią nors taisyklę dalyvis gali būti diskvalifikuotas.
Pritaikyti sankcijas (atimti taškus, diskvalifikuoti) gali tik teisėjai bei renginio organizatoriai apie tai informavę dalyvį, bei pateikę sprendimo priežastį.
2.6 diskvalifikacija
Teisėjams arba organizatoriams paskelbus apie dalyvio diskvalifikaciją ir pateikus taisyklių punktą, pagal kurį dalyvis buvo diskvalifikuotas, pastarasis privalo nedelsdamas pašalinti modelį iš trasos, bei atlaisvinti darbo vietą. Diskvalifikacijos atveju – startinis mokęstis nėra grąžinamas.


3.Teisėjavimo nuostatos

3.1  techninė komisija
Techninės komisijos narys gali bet kuriuo varžybų momentu neleisti dalyvauti, jei modelis neatitinka kurios nors nuostatos.
Neatitikimas bus paaiškintas dalyviui ir bus leista modeli sutvarkyti ir pateikti pakartotinai apžiūrai. Dalyvis pakartotinai apžiūrai automobili gali pateikti ne vėliau, nei 10 minučių iki kvalifikacijos pradžios. Jei automobilis neatitinka varžybų reikalavimų dalyvis privalo atlaisvinti darbo vietą ir varžytis negali.
3.2 gedimas kvalifikacijos arba varžybų metu
Dalyviui skiriamos 5 minutės gedmui pašalinti. Jei automobilis nepataisomas per duotą laiką, kvalifikacijoje važiavimui užskaitoma 0 taškų, o poriniuose važiavimuose ir finale - pralaimėjimas. Kai kuriais atvejais teisėjas gali leisti dalyviui atlikti kvalifikacinį važiavimą po to, kai juos atliks visi dalyviai (Tai nealioja tuo atveju, kai dalyviui išsikrovė baterija).
3.3  teisėjavimas
Kiekvienose varžybose bus vienas pagrindinis teisėjas - jis varžybose nedalyvaus.
Iš viso varžybų metu gali būti nuo 2 iki 5 teisėjų, priklausomai nuo trasos ir kitų aplinkybių.
Teisėjai vertins bendrą vaizdą, stilių, taškų zonas bei ‘persimetimo’ vietas.
Papildomi 10 taškų už stilių gali būti skiriami visiems teisėjams dėl to sutinkant.
3.4 kvalifikacija
Kvalifikacijos metu dalyvis atliks 3 važiavimus (kai kuriuose renginiuose, priklausomai nuo jų trukmės, važiavimų kiekis gali skirtis. Apie tokius pakeitimus bus paskelbta prieš prasidedant renginiui). Pirmas važiavimas - apšilimui, šis važiavimas nebus vertinamas. Antras ir trečias važiavimai - vertinami. Teisėjai gali daugiausiai skirti 100 taškų už abu važiavimus. Geriausias iš dviejų rezultatų bus galutinis ir nulems - kurioje poroje dalyvis važiuos toliau.
Kvalifikacijos važiavimo rezultatas
Dalyvis kvalifikacinį važiavimą pradeda turėdamas 100 taškų. Teisėjai, vertindami dalyvio pasirodymą, už kiekvieną klaidą iš esamų taškų atims žemiau nurodytą taškų kiekį. Važiavimo rezultatas, tai yra tai, kas lieka iš duotųjų 100 taškų atėmus visus taškus už to rato klaidas (jei teisėjauja keli teisėjai – iš 100 atimamos visų teisėjų skirtos baudos), bei pridėjus papildomus taškus už stilių, jei tokie priklauso.

Taškų zona / kelios taškų zonos:
Šios linijos nurodo idealią slydimo trajektoriją, taip pat - ‘persimetimo’ vietas.
Kai kuriose trasos taškų zona gali turėti kelias linijas (kaip pavaizduota antrame paveikslėlyje) - tokiu atveju vienas posūkis yra dalinamas į kelias taškų zonas. Taip pat, taškų zoną gali žymėti dėžutė.

 
counter_steer_lt.jpg
counter_steer_lt.jpg (41.98 KiB) Viewed 16275 times
tasku_zona_1_s.jpg
tasku_zona_1_s.jpg (10.78 KiB) Viewed 16275 times

Taškai / baudos:
Taškai už taškų zoną:
 •  Jei posūkyje tik vienas zonos žymeklis - atimami 5 taškai, jei nei ratai, nei bamperis neliečia zonos žymeklio
 • Jei posukyje yra lygiagretūs zonos žymekliai:
 • Tolimiausias nuo trasos krašto - 10 taškų
 • Vidurinis - 5 taškai
 • Artimiausias “sienai” - neatimamas nei vienas taškas
Taškai atimami jei:
 • Slystama ne idealia trajektorija
 • Slydimo kampas yra labai mažas
 • Slystama labai lėtai
 • Tęstinio slydimo metu vairuotojas atlieka kelias korekcijas vairu, kai ratų kampas priešingas slydimo krypčiai
 • Slydimas nėra pastovus – modelis išsitiesina arba sustoja
Nulis taškų kvalifikacijos metu skiriama, kai:
 • Automobilis apsisuka
 • Automobilis išvažiuoja iš trasos ribų
 • Automobilis atsitrenkia ir pakeičia savo judėjimo kryptį / nukrenta kėbulas
 • Dalyvis laiku nepasirodo prie starto linijos
“Wall tap’ai”
Tam tikrų varžybų metu dalyvis gali gauti papildomus stiliaus taškus atlikdamas “wall tap’ą”. Norint, kad būtų įskaityti taškai:
 • Automobilis neturi pakeisti judėjimo trajektorijos
 • Automobilis turi paliesti sienelę arba atitvarą, arba specialiai tam skirtą žymeklį
 • Kėbulas neturi persikreipti. Bet kokia kėbulo deformacija bus užskaitoma, kaip avarija
Papildomi taškai:
Papildomi taškai AWD klasėje skiriami už važiavimą “counter steer” stiliumi ir tikroviškus persimetimus. Priekiniai ratai visuomet turi būti nukreipti slydimo kryptimi (counter steer - žiūrėti paveikslėlį)
The attachment counter_steer_lt.jpg is no longer available
 
3.5 Taškai porniuose važiavimuose
3.5.1.  Važiavime dalyvauja 2 automobiliai: vienas, kuris veda ir vienas, kuris vejasi.
3.5.2.  Stiprūs smūgiai vienas į kitą draudžiami. Jei du automobiliai susidaužia, tas, kuris sukėlė avariją bus skaitomas važiavimo pralaimėtoju, jei avarijos buvo galima išvengti. Tyčinis avarijos sukėlimas gali būti baudžiamas taškų atėmimu arba diskvalifikacija. Silpnas smūgis nebus baudžiamas, jei nukentėjusiojo automobilio trajektorija nepakis.
3.5.3. Lenkimai draudžiami, nebent vedantysis apsisuka, atsitrenkia į atitvarus arba labai nutolsta nuo idealios slydimo trajektorijos. Lenkdamas besivejantis neturi trukdyti vedančiajam. Lenkimas ne pagal taisykles - baudžiamas.
3.5.4. Vedantysis privalo kuo tiksliau praslysti idealia slydimo trajektorija.
3.5.5. Besivejantis automobilis privalo važiuoti kiek galima tikslesnia idealia trajektorija, tuo pačiu - kuo arčiau vedančiojo automobilio, nebent šis apsisuka, atsitrenkia į atitvarus arba nuklysta per toli nuo idealios trajektorijos.
3.5.6. Jei vedantysis nevažiuoja idealia trajektorija, o besivejantis važiuoja idealia trajektorija ir gerai atkartoja vedančiojo slydimo kampus - besivejantis skelbiamas važiavimo nugalėtoju.
3.5.7. Jei po dviejų važiavimų rezultatas lygus - daromas pakartojimas. Pakartojimas visuomet susideda iš dviejų važiavimų. Jei po dviejų pakartojimų rezultatas vis dar lygus - nugalėtoju skelbiamas dalyvis, kvalifikacijoje užėmęs aukštesnę poziciją.
3.6 teisėjavimas
3.6.1 Bet koks teisėju sprendimas yra galutinis. Dalyvis turi teisę prašyti paaiškinimo.
3.6.2 Bet kokia nepagarba teisėjams gali būti diskvalifikacijos priežastimi.
3.6.3 Apeliacija dėl taškų arba porinio važiavimo nugalėtojo turi būti pateikiama iš karto po važiavimo. Vėliau rezultatas nebus svarstomas ir teisėjai neprivalo pateikti paaiškinimų.
 
DĖMĖSIO: garsiakalbiai modeliuose (imituojantys variklio garsą grojantys muziką) yra griežtai draudžiami, kai vyksta kvalifikacija arba įskaitiniai važiavimai.

O taip pat galite atsisiųsti taisykles PDF formatu:
Attachments
VilniusSliders competition rules EN rev1.1.pdf
(235.08 KiB) Downloaded 136 times
VilniusSliders varzybu taisykles LT rev1.1.pdf
(303.67 KiB) Downloaded 85 times
tasku_zona_2_s.jpg
tasku_zona_2_s.jpg (16.5 KiB) Viewed 16275 times
VilniusSliders

Yokomo YD-2 SXII - Nissan S13 Koguchi, Toyota JZX100 Mark II, Nissan S14 Zenki
R31House GRK Global RWD - Parduodama
Sakura D3 CS 2.18 - Parduota
HPI Sprint2 Drift (stock) - Chevrolet Camaro

Post Reply